Navbul.com > Home > За нас > Профил
ПРОФИЛ
ship ship

Параходство Български Морски Флот АД

Параходство Български Морски Флот АД(Параходство БМФ) е наследник на корабна компания, основана през 1892. До 14 Август 2008 тя бе най-голямото държавно предприятие-корабособственик с над едно-вековна традиция и опит в корабоплавателната индустрия. Понастоящем, бидейки частна компания със 130-годишно наследство и възприемайки принципите на ключов частен играч на пазара, Параходство БМФ има дори по-силни позиции на българска и международна сцена.

RINA ISO 9001 RINA ISO 14001

По-безопасни кораби, по-чисти океани и на първо място - клиентът

Параходство БМФ има разработена, внедрена и постоянно актуализирана Система за управление по отношение на безопасност, опазване на околната среда и качество (СУБООСК) съгласно изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Кодекса), на Международния стандарт ISO 9001 за Системи за управление на качеството и тези на Международния стандарт ISO 14001 за Системи за управлениe на околната среда, както и Система за управление на сигурността (СУС), съгласно изискванията на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Кодекса). Дружеството и корабите му се проверяват за съответствие с ISM Кодекса, ISPS Кодекса и стандарти ISO 9001 и ISO 14001 от Изпълнителна Агенция „Морска Администрация“ и RINA.

Член на:

  • Балтийската и международна морска организация на чартьорите (BIMCO)
  • Българска Асоциация на Корабопритежателите

Персонал

Под управлението на Параходство БМФ работят над 1,000 квалифицирани служители - администрация и екипажи. Непрекъснатото подобряване квалификацията на персонала винаги е било сред топ-приоритетите Дружеството. Администрацията и оперативния персонал следват принципа на „Учене през целия живот“(Lifelong Learning), който гарантира качеството на предлаганите услуги.

Стратегическа цел

Да поддържаме позицията си на ключов морски превозвач, да осигуряваме стабилни позиции и да планираме напред.

Мисия на Дружеството

  • Отличен сервиз на клиента
  • Ориентация към клиента
  • Социална отговорност
  • Креативност
  • Сплотеност
  • Гъвкавост
  • Про-активен подход
  • Благоприятен по отношение на околната среда подход

Отговорност по отношение на околната среда

Параходство БМФ има разработени програми и стандарти за опазване на околната среда и използването на благоприятни по отношение на околната среда технологии в съответствие с MARPOL, ISM и ISO 14001. Първостепенен ангажимент на дружеството е да се придържа към тези международни правила и предписания и да дава своя принос в опазването на природата.

NMB Certificate