Navbul.com > Home
По-безопасни кораби, по-чисти океани и на първо място - клиентът
certificate

Параходство БМФ има разработена, внедрена и постоянно актуализирана Система за управление по отношение на безопасност, опазване на околната среда и качество (СУБООСК) съгласно изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Кодекса) и тези на Международните стандарти ISO 9001 за Системи за управление на качеството и ISO 14001 за Системи за управление по отношение на околната среда, както и Система за управление на сигурността (СУС), съгласно изискванията на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Кодекса). Дружеството и корабите му се проверяват за съответствие с ISM Кодекса, ISPS Кодекса и стандартите ISO 9001, ISO 14001 от: RINA (Registro Italiano Navale) и Изпълнителна Агенция „Морска Администрация“.

Внедряването на Системата за управление по отношение на безопасност, опазване на околната среда и качество (СУБООСК) обезпечава безупречни услуги съобразно изискванията на клиентите, международните изисквания и тези на администрацията на флага.