Направление "Оперативно"
Operations Department

Направление "Оперативно" на Параходство Български морски флот се занимава със следните дейности:

 • Безопасна експлоатация на всички собствени, менажирани и наети кораби;
 • Изпълнение на договорите за превоз, след договарянето им от направление Чартъринг ;
 • Подготовка на рейсова инструкция за капитана;
 • Номиниране и инструктиране на агенти, вещи лица, буксирни компании и т.н.;
 • Отговаря за безопасния превоз и доставката на товарите;
 • Договаряне и контрол върху всички разходи, свързани с рейса (гориво, пристанищни разходи, експертизи свързани с товара и др.);
 • Фактуриране и своевременно събиране на всички приходи по договорите за превоз;
 • Анализ на резултатите от изпълнените договори;
 • Постоянен контрол върху движението на всички собствени, менажирани и наети кораби;
 • Осигурява и поощрява непрекъснатото обучение на персонала;
 • Договаря агентирането на корабите, буксирните услуги и др.;
 • Участва в срещи с наематели на кораби, брокери, агенти, буксирни компании и др.

Направление "Оперативно" се състои от ръководител, 8 оператора и 3 специалисти за контрол на документи (икономисти). Те са високо образовани специалисти с богат опит и практика в корабната експлоатация, по-голямата част от корабните оператори имат морски опит и степен капитан далечно плаване.

Направлението е на пряко подчинение на Директор Търговска Експлоатация и работи в тясно сътрудничество с Направление Чартъринг, Направление Техническа Експлоатация и Обслужване, Направление Снабдяване и Логистика, Направление Информационни Технологии и Комуникации, Направление Плавателен Състав, Отдел Застраховки и Рекламации и Направление Правно Обслужване.