Вакантни позиции

"Параходство Български Морски Флот" АД търси спeциалисти за следните длъжности:

 

 • Капитан: плавателен стаж 12 месеца като Капитан на кораби за генерални или насипни товари.
 • Старши пом. Капитан: плавателен стаж 12 месеца като Старши пом капитан на кораби за генерални или насипни товари.
 • Втори пом. Капитан: плавателен стаж 8 месеца като втори пом капитан.
 • Трети пом. Капитан: плавателен стаж 8 месеца като трети пом. капитан.
 • Главен Механик: плавателен стаж 12 месеца като Гл. Механик.
 • 2-ри Механик: плавателен стаж 6 месеца като 2ри Механик.
 • 3-ти Механик: плавателен стаж 6 месеца като 3-ти Механик.
 • Ел. Механик: плавателен стаж 12 месеца като Eл. Механик, опит с корабни кранове.
 • Моряк:
 • Корабен готвач: плавателен стаж 12 месеца.
 • Корабен фитер: плавателен стаж 12 месеца.

Предимства

 
 • 4 месечни договори за офицерски състав, 6 месечни- за изп. състав;
 • Индивидуален трудов договор;
 • Социално и здравно осигуряване в съответствие с Българското данъчно законодателство;
 • Възможности за бързо кариерно развитие както на офицери, така и на изпълнителския състав; 
 • Сигурност и комфорт в компания, която разширява и обновява флота си с нови кораби, дори във време на криза;  
 • Близък контакт с мениджмънта, гъвкавост и обратна връзка;


Нива на заплащане, конкурентни на предлаганите от чужди работодатели.

Документи за кандидатстване

Свидетелство за плавателен стаж / копие /.

Информация
Телефони за връзка
Старши команден състав: +359 52 683 505
Младши команден състав: +359 52 683 434
Палубна & Машинна команда: +359 52 683 509
Корабни готвачи и камериери: +359 52 683 433
e-mail: crew@navbul.com; crew@bulnav-manning.com