Спомагателен флот, влекачни услуги
towage

NAVIBULGAR предоставя пълен спектър от влекачни услуги за всички видове кораби, включващи маневриране на кораби в района на Пристанище Варна, участие в спасителни операции, дейности свързани със снабдяване и обслужване на кораби и други офшорни операции. Влекачите често биват използвани за провлачвания в и извън района на Черно море.
В състава на Спомагателния флот са два новопостроени азимутални (ASD) влекача и два влекача с по-малки размери, способни да осигурят висококвалифицирано, специализирано и прецизно изпълнение на всички възможни пристанищни операции и услуги, които могат да възникнат в пристанищата на конкурентно ниво, съответстващо на условията на световната търговия и практики.