Navbul.com > Home
Контакти

Централен офис - Варна, България

Параходство БМФ,
бул. "Приморски" 1,
9000 Варна, България
тел.: +359 52 633 100
факс: +359 52 633 033

Изпълнителен директор
+359 52 683 371тел.:
+359 52 603 154факс:
diroffice@navbul.come-mail:
Направление "Управление на безопасността и качеството"
Ръководител, DPA/MR/CSO
+359 52 683 790тел.:
head-sepqm@navbul.come-mail:
Сектор "Безопасност на корабоплаването"
+359 52 683 430тел.:
sepqm@navbul.come-mail:
Сектор "Управленски системи и анализи"
+359 52 683 396тел.:
msa@navbul.come-mail:
Сектор "Инспекционна дейност"
+359 52 683 430тел.:
sepqm@navbul.come-mail:
Дирекция "Търговска Експлоатация"
Директор Дирекция "Търговска Експлоатация"
+359 52 683 799тел.:
manager.chartering@navbul.come-mail:
Направление "Чартъринг"
Ръководител Направление "Чартъринг"
+359 52 683 287тел.:
manager.chartering@navbul.com
chartering@navbul.come-mail:
Направление "Оперативно"
Ръководител Направление "Оперативно"
+359 52 683 282тел.:
+359 885 181000
manager.operations@navbul.come-mail:
Оператори група кораби 43,000-36,000 dwt
+359 52 683 515тел.:
+359 885 836610
+359 52 683 297
+359 877 319016
+359 52 683 788
+359 887 202149
operations.fleetA@navbul.come-mail:
Оператори група кораби 35,000-25,000 dwt
+359 52 683 237тел.:
+359 887 345335
+359 52 683 200
+359 886 110014
+359 52 683 191
+359 887 267097
operations.fleetB@navbul.come-mail:
Оператори група кораби 22,000 dwt
+359 52 683 507тел.:
+359 878 154452
+359 52 683 285
+359 887 696102
operations.fleetC@navbul.come-mail:
Дирекция "Техническа Експлоатация"
Дирекция "Техническа Експлоатация"
+359 52 683 324тел.:
director.technical@navbul.come-mail:
Отдел "Кораборемонт и ново строителство"
+359 52 683 219тел.:
manager.drydock@navbul.come-mail:
nb.dd@navbul.com
Ръководител напревление "ТЕО - Флот А"
+359 52 683 384тел.:
+359 888 807470
technical@navbul.come-mail:
Ръководител напревление "ТЕО - Флот Б"
+359 52 683 370тел.:
+359 887 510 955
technical@navbul.come-mail:
Дирекция "Снабдяване, ИТ и Комуникации"
Директор Дирекция "Снабдяване, ИТ и Комуникации"
+359 52 683 373тел.:
+359 52 683 155факс:
supplydiroffice@navbul.come-mail:
Ръководител Направление "Снабдяване и логистика"
+359 52 683 600тел.:
manager.supply@navbul.come-mail:
Направление "Снабдяване и логистика"
+359 52 683 229тел.:
+359 52 683 422
+359 52 683 545
supply@navbul.come-mail:
Сектор "Бункероване"
+359 52 683 285тел.:
bunker@navbul.come-mail:
Митническа Агенция
+359 52 683 428тел.:
+359 52 683 350
custom.agency@navbul.come-mail:
Сектор "Складове и логистика"
+359 52 683 754тел.:
warehouse@navbul.come-mail:
Направление "Информационни технилогии и комуникации"
+359 52 683 254тел.:
manager.itc@navbul.come-mail:

+359 52 683 253тел.:
admins@navbul.come-mail:

+359 52 683 501тел.:
comms@navbul.come-mail:
Дирекция "Финанси"
Директор Дирекция "Финанси"
+359 52 683 316тел.:
+359 52 632 932
directorfinance@navbul.come-mail:
Главен счетоводител
+359 52 683 352тел.:
chiefaccountant@navbul.come-mail:
Направление "Правно обслужване"
+359 52 683 261тел.:
+359 52 632 932факс:
lawyer@navbul.come-mail:
jurist@navbul.com

Отдел "Управление на собствеността"
+359 52 683 292тел.:
+359 52 603 154факс:
manager.admin@navbul.come-mail:
Направление "Фериботи"
Ро-ро превози
+359 878 258713тел.:
roro@navbul.come-mail:
Превози във вагони
+359 52 683 245тел.:
+359 888 448206
ferry@navbul.come-mail:
Агентийски сервиз (Навиагент®)
Агентийски сервиз(Навиагент®)
+359 52 683 336тел.:
+359 52 683 225
+359 52 683 161
+359 52 683 579факс:
naviagent@navbul.come-mail:
navag@navbul.com
burgasagency@navbul.com
Влекачни услуги
Спомагателен флот, влекачни услуги
+359 52 683 298тел.:
+359 52 683 577
+359 52 683 579факс:
agency@navbul.come-mail:
tugs@navbul.com
Сервиз на спасителни и противопожарни средства
+359 52 683 762тел.:
+359 52 683 739tel.:
repair@navbul.com e-mail:
Отдел "Застраховки и рекламации"
Ръководител Отдел "Застраховки и рекламации”
+359 52 683 226тел.:
claimsman@navbul.come-mail:
Сектор "Аварии и застраховки"
+359 52 683 167тел.:
+359 52 683 367
insurance@navbul.come-mail:
Сектор "Рекламации по товара"
+359 52 683 228тел.:
claims@navbul.come-mail:
Отдел "Покупко - продажба на кораби"
+359 52 683 131тел.:
+359 52 683 242
+359 52 683 695fax:
snp@navbul.come-mail:
manager.snp@navbul.com
Център за професионално обучение към ПБМФ АД
+359 52 683 290тел.:
training@navbul.come-mail:
Направление Плавателен състав
Ръководител направление "Плавателен състав"
+359 52 683 175тел.:
manager.crew@navbul.come-mail:
Сектор "Разстановка плавсъстав"
Старши команден състав +359 52 683 798тел.:
Младши команден състав +359 52 683 798тел.:
Палубна команда +359 52 683 798тел.:
Машинна команда +359 52 683 798тел.:
e-mail:crew@navbul.com
Сектор "Смяна екипажи"
+359 52 683 763тел.:
+359 52 683 446тел.:
crew@navbul.come-mail:
Булнав Менинг
Капитан / Гл.Механик
+359 52 683 505тел.:
+359 52 683 209факс:
crew@bulnav-manning.com e-mail:
Ст.пом., Втори мех., Ел. мех. и всички младши офицери
+359 52 683 434тел.:
+359 52 683 209факс:
crew@bulnav-manning.com e-mail:
Изпълнитески състав и корабни готвачи и камериери
+359 359 52 683 509тел.:
+359 52 683 209факс:
crew@bulnav-manning.com e-mail:
Направление "УЧР"
Ръководител направление "УЧР"
+359 52 683 500тел.:
+359 52 683 169факс:
manager.hr@navbul.come-mail:
Инспекция ЗБУТ
+359 52 683 519тел.:
ibt@navbul.come-mail:

Служба "Трудова медицина"
+359 52 683 364тел.:
stm@navbul.come-mail:
Отдел "Сигурност, охрана и ОМП"
+359 52 683 549тел.:
+359 52 683 269
guard@navbul.come-mail:
Отдел "Бизнес отношения"
+359 52 683 298тел.:
+359 52 683 296
+359 52 683 551
agency@navbul.come-mail:
contracts@navbul.com
marketing@navbul.com
Пресофис
+359 52 683 440тел.:
navibulgarnews@navbul.come-mail:

London, United Kingdom

Balkan & Black Sea Shipping Co.,Ltd
Black Sea House
72, Wilson street
London EC2A 2DH

+44 (0)20 7684 2800тел.:
chartering@bbss.uk.come-mail:

Hamburg, Germany

Navigation Maritime Bulgare,
Zweigniederlassung Deutschland
Ida-Ehre-Platz 12, D-20095

+49 (0)40 227012-12тел.:
+49 (0)40 227012-34факс:
manager@navibulgar.dee-mail: